Boeken online


 

 

Boeken online: ten geleide

In 2019 heeft de Katholieke Stichting Medische Ethiek besloten een begin te maken met de publicaties van boeken on-line. Het ter beschikking stellen van boeken on-line verloopt gefaseerd. Allereerst wordt datgene ter beschikking gesteld dat op een andere manier al online ter beschikking was of waarvan de gedrukte versie verouderd is. Het kan gehele uitgaven betreffen (b.v. Standpunt R.K. Kerk) of aanvullingen op gedrukte uitgaven (b.v. Handboek Katholieke Medische Ethiek). Gaandeweg zal deze sectie van de website worden uitgebreid.

Het is niet mogelijk pdf-bestanden te genereren van de teksten die online staan. Als een pdf-versie van een hoofdstuk beschikbaar is, bevindt de link naar dit bestand zich aan het einde van het desbetreffende hoofdstuk.