IV. Medische zorg voor het leven: therapeutisch ingrijpen

Diagnostiek, preventie, therapie en revalidatie – J.A. Raymakers en F.J. van Ittersum Klinische research – J.A. Raymakers Orgaandonatie en –transplantatie – F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Somatische gentherapie – W.J. Eijk Psychiatrie – F.L.E. de Wever en F. Hamburg Verslaving – F.L.E. de Wever en F. Hamburg

IV.3 Orgaandonatie en -transplantatie

Inleiding3.1. Transplantatie van organen en weefsels van levende donoren 3.2. Postmortale orgaandonatie3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor3.4. Xenotransplantatie3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

IV. 3. Inleiding

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Konden onderzoekers aan het begin van de 20e eeuw alleen nog maar nadenken over het concept van orgaandonatie, in de 21e eeuw overtreft het aantal mensen dat geholpen zou kunnen worden met een donororgaan het aantal beschikbare organen voor transplantatie. Voor patiënten met nierinsufficiëntie geldt dat een niertransplantatie niet …

Lees meer

IV.3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Hoewel orgaantransplantatie voor therapeutische doeleinden op zich geen intrinsieke ethische bezwaren oproept, zijn er enkele organen die zozeer met de identiteit van de donor en de ontvanger zijn verbonden, dat ze niet voor transplantatie in aanmerking komen. Het betreft de hersenen die nauw verbonden zijn met de persoonlijke identiteit …

Lees meer

IV.3.4. Xenotransplantatie

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Xenotransplantatie betreft het transplanteren van een orgaan of weefsel van een bepaalde diersoort naar een andere diersoort of naar de mens. Het is met name in de belangstelling gekomen vanwege het tekort aan menselijke donororganen. Aan het einde van de 20ste eeuw was er groot enthousiasme, met name vanwege …

Lees meer

IV.3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Anencefalie is een aanlegstoornis waarbij het hoofdeinde van de neurale buis zich in de 4e week van de zwangerschap niet sluit. Het resultaat is dat de hersenen zich niet verder ontwikkelen dan de hersenstam. Dit betekent dat de grote hersenen (cerebrum) en de kleine hersenen (cerebellum) bij anencefale kinderen …

Lees meer

IV. 3.1. Transplantatie van organen en weefsels van levende donoren

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Al sinds het prille begin van de transplantatiepraktijk is donatie door levende donoren als mogelijkheid overwogen. Sinds het begin van de eeuwwisseling is bij meer dan de helft van het aantal uitgevoerde niertransplantaties in Nederland de nier afkomstig van een levende nierdonor (56% in 2017). Donaties bij leven zijn …

Lees meer

II. 2. Abortus provocatus

W.J.A. Biemans 2.1. Definitie van abortus provocatus In de encycliek ‘Evangelium Vitae’ uit 1995 omschrijft paus Johannes Paulus II abortus provocatus als ‘het opzettelijk doden, hoe dit ook wordt uitgevoerd, van een menselijk wezen in de beginfase van zijn of haar bestaan tussen conceptie en geboorte’ . De Kerk verzet zich tegen iedere vorm van …

Lees meer

Ten geleide

Het Handboek Katholieke Medische Ethiek is onder redactie van mgr.dr. W.J. Eijk, dr. L.J.M. Hendriks en dr. J.A. Raymakers uitgegeven in 2010. Het is nog opvallend actueel. Het is via deze website verkrijgbaar voor € 30,– exclusief verzendkosten. Een beperkt aantal ontwikkelingen wordt in het handboek niet besproken. We zullen op deze website onder redactie …

Lees meer

image_pdfimage_print