IV.1.5 Preventieve geneeskunde

F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks 1.5.1 Preventieve diagnostiek en preventieve behandeling 1.5.1.1 Verschuiving van nadruk op therapeutische naar preventieve geneeskunde in de 20ste eeuw In de tweede helft van de 20e eeuw is de aandacht in de geneeskunde meer verschoven naar het voorkómen en vroegtijdig opsporen van ziektes, ook al gaat veel aandacht van …

Lees meerIV.1.5 Preventieve geneeskunde

Voorwoord

Voorwoord on-line teksten (editie 2019-2020) Na de introductie van de eerste druk in 2010 heeft het Handboek Katholieke Medische Ethiek zijn weg gevonden naar vele geïnteresseerden: o.a. medici, moraaltheologen, priesterstudenten en andere studenten. Het is in gebruik als studieboek en naslagwerk. De gedrukte versie uit 2010 is nog opvallend actueel. In een tijdsbestek van 10 …

Lees meerVoorwoord

IV.1 Diagnostiek, preventie, therapie en revalidatie

Inleiding Wie beslist ? Het aanvaarden van de lasten, pijnen en ongemakken van diagnostiek, preventie en medische behandeling De aanvaardbaarheid van bijwerkingen en complicaties van diagnostiek, preventie en medische behandeling Diagnostiek van nog te verwachten aandoeningen en van predispositie voor ziekten Preventieve geneeskunde

Auteurs

Informatie over auteurs van de online beschikbare hoofdstukken Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk is aartsbisschop van Utrecht. Hij deed zijn artsexamen in 1978 en promoveerde in de geneeskunde (1987) en in de filosofie (1990) op medisch-ethische onderwerpen. Hij is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en adviseur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. …

Lees meerAuteurs

IV.3 Orgaandonatie en -transplantatie

Inleiding3.1. Transplantatie van organen en weefsels van levende donoren 3.2. Postmortale orgaandonatie3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor3.4. Xenotransplantatie3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

IV. 3. Inleiding

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Konden onderzoekers aan het begin van de 20e eeuw alleen nog maar nadenken over het concept van orgaandonatie, in de 21e eeuw overtreft het aantal mensen dat geholpen zou kunnen worden met een donororgaan het aantal beschikbare organen voor transplantatie. Voor patiënten met nierinsufficiëntie geldt dat een niertransplantatie niet …

Lees meerIV. 3. Inleiding

IV.3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Hoewel orgaantransplantatie voor therapeutische doeleinden op zich geen intrinsieke ethische bezwaren oproept, zijn er enkele organen die zozeer met de identiteit van de donor en de ontvanger zijn verbonden, dat ze niet voor transplantatie in aanmerking komen. Het betreft de hersenen die nauw verbonden zijn met de persoonlijke identiteit …

Lees meerIV.3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

IV.3.4. Xenotransplantatie

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Xenotransplantatie betreft het transplanteren van een orgaan of weefsel van een bepaalde diersoort naar een andere diersoort of naar de mens. Het is met name in de belangstelling gekomen vanwege het tekort aan menselijke donororganen. Aan het einde van de 20ste eeuw was er groot enthousiasme, met name vanwege …

Lees meerIV.3.4. Xenotransplantatie

IV.3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Anencefalie is een aanlegstoornis waarbij het hoofdeinde van de neurale buis zich in de 4e week van de zwangerschap niet sluit. Het resultaat is dat de hersenen zich niet verder ontwikkelen dan de hersenstam. Dit betekent dat de grote hersenen (cerebrum) en de kleine hersenen (cerebellum) bij anencefale kinderen …

Lees meerIV.3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor