Auteurs

Informatie over auteurs van de online beschikbare hoofdstukken Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk is aartsbisschop van Utrecht. Hij deed zijn artsexamen in 1978 en promoveerde in de geneeskunde (1987) en in de filosofie (1990) op medisch-ethische onderwerpen. Hij is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en adviseur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. …

Lees meer

IV.6 Verslaving

6.1 Verslaving algemeen 6.1 Inleiding6.1.1 Oorzakelijke factoren6.1.2 Therapie6.1.3 Specifieke verslavingsobjecten 6.2 Verslaving – Ethische aspecten 6.2.1 Persoonlijk-ethische vragen rond drugsgebruik6.2.2 De sociaal-ethische vragen De links naar de beschikbare hoofdstukken en paragrafen zijn zichtbaar in het menu in de linker zijbalk.

IV.6.2 Verslaving – Ethische aspecten

Het gebruik van drugs roept een groot aantal ethische vragen op, die deels persoonlijk en deel sociaal van aard zijn (Sgreccia 1991, 175-210). Deze vragen hangen echter onderling nauw met elkaar samen. Omdat de verantwoordelijkheid van de maatschappij tegenover de drugsproblematiek primair afhankelijk is van de ethische beoordeling van het drugsgebruik in zich, worden eerst …

Lees meer

II.2.2 Indirecte abortus

Er zijn enkele uitzonderingen van medisch ingrijpen, waarbij er geen sprake is van een opzettelijke abortus (een directe abortus in klassieke terminologie), maar waarbij deze het indirecte gevolg, in de zin van een neveneffect is van een andere, noodzakelijke behandeling (een indirecte abortus). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een acute noodzaak is …

Lees meer

II.2.1 Abortus provocatus

2.1.1 Definitie van abortus provocatus In de encycliek ‘Evangelium Vitae’ uit 1995 (par 58) omschrijft paus Johannes Paulus II abortus provocatus als ‘het opzettelijk doden, hoe dit ook wordt uitgevoerd, van een menselijk wezen in de beginfase van zijn of haar bestaan tussen conceptie en geboorte’ . De Kerk verzet zich tegen iedere vorm van …

Lees meer

II.2 Abortus

2.1 Abortus provocatus 2.1.1 Definitie van abortus provocatus2.1.2 Besluitvorming en methoden2.1.3 Doel2.1.4 Welke argumenten spelen een rol bij abortus provocatus?2.1.5 Ethische beoordeling2.1.6 De effecten van abortus op de mentale gezondheid van vrouwen 2.2 Indirecte abortus De links naar de beschikbare hoofdstukken en paragrafen zijn zichtbaar in het menu in de linker zijbalk.

IV.6.1 Verslaving algemeen

Onder verslaving verstaat men dat een individu door psychologische en/of lichamelijke afhankelijkheid niet van een stof kan afblijven die stimulatie, relaxatie, bewustzijnsverandering of euforie teweegbrengt, terwijl hij beseft dat die stof schadelijk voor hem is, niet alleen fysiologisch maar ook sociaal. Kenmerkend is daarbij de compulsie om op zoek te gaan naar een dergelijke stof …

Lees meer

IV.5.4 Gedwongen opname

Op 1 januari 2020 werd de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) als vervanging van de BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) ingevoerd. De BOPZ ging vooral over een regeling wat wel of niet mogelijk was na een gedwongen opname. De Wvggz gaat over de mogelijkheid iemand die zorg behoeft, maar deze niet wil, toch die zorg te …

Lees meer

IV.5.3. Beïnvloeding van de hersenfunctie

Om hersenfuncties te beïnvloeden, staan therapeuten en wetenschappers in het algemeen naast de toediening van psychofarmaca de hiernavolgende methoden ter beschikking: De indicaties van de elektrische en elektromagnetische wijzen van stimulering besproken zijn als volgt. Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS) wordt toegepast bij onder andere schizofrenie en depressie. Daarmee is tevens gezegd dat de therapeutische toepassing …

Lees meer

IV.5.2 Psychofarmaca

Gedragscontrole is op verschillende manieren mogelijk. Voor de Tweede Wereld Oorlog maakten psychiaters daartoe gebruik van elektroshocks, wisselbaden, en insuline. Pas na de oorlog komt – samen met de psychotherapie – de farmacotherapie van de grond. Het eerste psychofarmacon, oorspronkelijk toegepast in de anesthesiologie begin jaren ‘50 van de vorige eeuw, was chloorpromazine (largactil). Sindsdien …

Lees meer

image_pdfimage_print