IV.3.2. Postmortale orgaandonatie

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Organen kunnen ook na de dood worden getransplanteerd. Het is evident dat er dan veel ruimere mogelijkheden tot orgaandonatie zijn. Voorwaarden voor deze vorm van donatie zijn: de vrije keuze van de donor vóór donatie de anonimiteit van de donor en de zekerheid van de dood op het moment …

Lees meer

V.2 Geslachtsverandering

F.J. van Ittersum Geslachtsverandering wordt toegepast in een tweetal situaties. Allereerst in de situatie waarin door aangeboren – meestal erfelijke – aandoeningen er een discrepantie is tussen het genetische en het uiterlijke geslacht. Het uiterlijk kan tegengesteld zijn aan genetische geslacht, maar kan ook onbepaald, dat wil zeggen tweeslachtig, zijn. Een andere situatie treedt op …

Lees meer

V.1 Reconstructieve en cosmetische (plastische) chirurgie

F.J. van Ittersum De hedendaagse chirurgie is in staat een groot aantal lichamelijke defecten te verbeteren of te herstellen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanzetten van afgerukte vingers (inclusief het herstellen van de zenuwverbindingen), het herstellen van huiddefecten ontstaan na brandwonden door autotransplantatie van stukken huid. Voor zover deze bedoeld zijn om de normale …

Lees meer

V. Inleiding

De grenzen aan ingrepen in de biologische structuur van de mens F.J. van Ittersum Het grootste deel van de medische behandelingen wordt uitgevoerd naar aanleiding van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening, het vermoeden ervan of ter preventie ervan. In een veel kleiner aantal gevallen zijn medicamenteuze of heelkundige ingrepen aan het lichaam echter …

Lees meer

IV.1.5 Preventieve geneeskunde

F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks 1.5.1 Preventieve diagnostiek en preventieve behandeling 1.5.1.1 Verschuiving van nadruk op therapeutische naar preventieve geneeskunde in de 20ste eeuw In de tweede helft van de 20e eeuw is de aandacht in de geneeskunde meer verschoven naar het voorkómen en vroegtijdig opsporen van ziektes, ook al gaat veel aandacht van …

Lees meer

Voorwoord

Voorwoord on-line teksten (editie 2019-2020) Na de introductie van de eerste druk in 2010 heeft het Handboek Katholieke Medische Ethiek zijn weg gevonden naar vele geïnteresseerden: o.a. medici, moraaltheologen, priesterstudenten en andere studenten. Het is in gebruik als studieboek en naslagwerk. De gedrukte versie uit 2010 is nog opvallend actueel. In een tijdsbestek van 10 …

Lees meer

IV.1 Diagnostiek, preventie, therapie en revalidatie

Inleiding Wie beslist ? Het aanvaarden van de lasten, pijnen en ongemakken van diagnostiek, preventie en medische behandeling De aanvaardbaarheid van bijwerkingen en complicaties van diagnostiek, preventie en medische behandeling Diagnostiek van nog te verwachten aandoeningen en van predispositie voor ziekten Preventieve geneeskunde

Auteurs

Informatie over auteurs van de online beschikbare hoofdstukken Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk is aartsbisschop van Utrecht. Hij deed zijn artsexamen in 1978 en promoveerde in de geneeskunde (1987) en in de filosofie (1990) op medisch-ethische onderwerpen. Hij is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en adviseur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. …

Lees meer

IV.3 Orgaandonatie en -transplantatie

Inleiding3.1. Transplantatie van organen en weefsels van levende donoren 3.2. Postmortale orgaandonatie3.3. De anencefale pasgeborene als orgaandonor3.4. Xenotransplantatie3.5. De bescherming van de persoonlijke en procreatieve identiteit van de donor en de ontvanger

image_pdfimage_print