Handboek Katholieke Medische Ethiek - Hoofdstuk II

on-line editie vanaf 2019 onder redactie van dr. W.J. kardinaal Eijk, dr. L.J.M. Hendriks en prof.dr. F.J. van Ittersum

Ⓒ Katholieke Stichting Medische Ethiek 2019 - 2024

II. Medische verantwoordelijkheid voor het zich ontwikkelend menselijk leven

  1. De status van het menselijke embryo – W.J. Eijk
  2. Abortus provocatus – W.J.A. Biemans
  3. Pre-implantatiediagnostiek en embryoselectie – F.J. van Ittersum
  4. Prenatale diagnostiek – W.J. Eijk
  5. Experimenten met embryo’s en foetussen – F.J. van Ittersum