IV.1.5 Preventieve geneeskunde

F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks 1.5.1 Preventieve diagnostiek en preventieve behandeling 1.5.1.1 Verschuiving van nadruk op therapeutische naar preventieve geneeskunde in de 20ste eeuw In de tweede helft van de 20e eeuw is de aandacht in de geneeskunde meer verschoven naar het voorkómen en vroegtijdig opsporen van ziektes, ook al gaat veel aandacht van …

Lees meer

IV.1.1 Hoe komen medische beslissingen tot stand?

J.A. Raymakers en F.J. van Ittersum 1.1.1 De arts-patiënt relatie In de geneeskunde is er in de besluitvorming altijd een spanning tussen de patiënt en de hulpverlener. De eerste stap in het besluitvormingsproces wordt genomen door de patiënt die besluit om hulp te zoeken en daarin is hij vrij. De morele vrijheid van keuze is …

Lees meer

IV.1 Inleiding

J.A. Raymakers en F.J. van Ittersum Onder diagnostiek verstaan we het geheel van handelingen en maatregelen bedoeld om vast te stellen wat de aard van de stoornis in lichamelijk of geestelijk welzijn is waarvoor iemand hulp zoekt. Het omvat het analyseren van de verschijnselen, subjectief (klachten) en objectief (bevindingen bij lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek), …

Lees meer

IV.3.2. Postmortale orgaandonatie

F.J. van Ittersum en W.J. Eijk Organen kunnen ook na de dood worden getransplanteerd. Het is evident dat er dan veel ruimere mogelijkheden tot orgaandonatie zijn. Voorwaarden voor deze vorm van donatie zijn: de vrije keuze van de donor vóór donatie de anonimiteit van de donor en de zekerheid van de dood op het moment …

Lees meer

V.2 Geslachtsverandering

F.J. van Ittersum Geslachtsverandering wordt toegepast in een tweetal situaties. Allereerst in de situatie waarin door aangeboren – meestal erfelijke – aandoeningen er een discrepantie is tussen het genetische en het uiterlijke geslacht. Het uiterlijk kan tegengesteld zijn aan genetische geslacht, maar kan ook onbepaald, dat wil zeggen tweeslachtig, zijn. Een andere situatie treedt op …

Lees meer

V.1 Reconstructieve en cosmetische (plastische) chirurgie

F.J. van Ittersum De hedendaagse chirurgie is in staat een groot aantal lichamelijke defecten te verbeteren of te herstellen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanzetten van afgerukte vingers (inclusief het herstellen van de zenuwverbindingen), het herstellen van huiddefecten ontstaan na brandwonden door autotransplantatie van stukken huid. Voor zover deze bedoeld zijn om de normale …

Lees meer

V. Inleiding

De grenzen aan ingrepen in de biologische structuur van de mens F.J. van Ittersum Het grootste deel van de medische behandelingen wordt uitgevoerd naar aanleiding van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening, het vermoeden ervan of ter preventie ervan. In een veel kleiner aantal gevallen zijn medicamenteuze of heelkundige ingrepen aan het lichaam echter …

Lees meer

Voorwoord

Voorwoord on-line teksten (editie vanaf 2019) Na de introductie van de eerste druk in 2010 heeft het Handboek Katholieke Medische Ethiek zijn weg gevonden naar vele geïnteresseerden: o.a. medici, moraaltheologen, priesterstudenten en andere studenten. Het is in gebruik als studieboek en naslagwerk. De gedrukte versie uit 2010 is nog opvallend actueel. In een tijdsbestek van …

Lees meer

IV.1 Diagnostiek, preventie, therapie en revalidatie

Inleiding Wie beslist ? Het aanvaarden van de lasten, pijnen en ongemakken van diagnostiek, preventie en medische behandeling De aanvaardbaarheid van bijwerkingen en complicaties van diagnostiek, preventie en medische behandeling Diagnostiek van nog te verwachten aandoeningen en van predispositie voor ziekten Preventieve geneeskunde

Auteurs

Informatie over auteurs van de online beschikbare hoofdstukken Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk is aartsbisschop van Utrecht. Hij deed zijn artsexamen in 1978 en promoveerde in de geneeskunde (1987) en in de filosofie (1990) op medisch-ethische onderwerpen. Hij is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en adviseur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. …

Lees meer

image_pdfimage_print