VII.2.4 Kwesties van toegankelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonlijke en medische gegevens in fysieke en elektronische gegevensverzamelingen

Het feit dat een patiënt zich onder medische behandeling stelt en behandeld wordt, brengt noodzakelijkerwijs de registratie van persoonsgegevens met zich mee. Deze gegevens zijn niet bestemd voor derden. Het recht op privacy van medische dossiers wordt van oudsher beschermd door de geheimhoudingsplicht van de arts. De patiënt heeft recht op een effectieve bescherming van …

Lees meer

VII.2.3 De waardigheid en de privacy van de patiënt in contacten tussen gezondheidswerkers

Ook wanneer de patiënt niet persoonlijk aanwezig is, verdient hij respect. Spreken over de patiënt door te verwijzen naar zijn ziekte, kamer of bednummer, in plaats van naar zijn naam, is duidelijk een praktijk die geen recht doet aan het respect dat elk mens toekomt. In gesprekken tussen gezondheidswerkers over een patiënt moeten alle vernederende, …

Lees meer

VII.2.2 Informele en relationele privacy van de patiënt in contact met gezondheidswerkers

Het recht op privacy, dat wil zeggen op bescherming van het persoonlijke domein, is een recht dat ieder mens van nature heeft. In de praktijk heeft het recht op privacy vele aspecten. Die aspecten zijn onder meer de wijze waarop wordt omgegaan met informatie over het privédomein en de wijze waarop de patiënt in zijn …

Lees meer

VII.2.1 Recht op informatie van de patiënt

Het is vanzelfsprekend dat de patiënt recht heeft op informatie over de aard van de gediagnosticeerde ziekte en over alles wat de gezondheidswerkers in het kader van de behandeling willen ondernemen. De twee partijen tussen wie de informatie-uitwisseling plaatsvindt, verschillen sterk in hun niveau van praktische en fundamentele kennis ter zake, en het is vooral …

Lees meer

VII.2 Professionele communicatie en vertrouwelijkheid

Er zijn verschillende elementen in de houding van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg ten opzichte van de patiënt die vanzelfsprekend lijken, maar die toch besproken moeten worden. Deze elementen betreffen de vertrouwelijkheid van de meestal tijdelijke relatie tussen de zorgverlener en de patiënt, en de vertrouwelijkheid van de informatie die de arts in zijn functie …

Lees meer

VII.1 De organisatie van de gezondheidszorg

1.1 Het garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg De juridische antwoorden op de vraag of er een recht op gezondheidszorg bestaat, wie er gebruik van mag maken, onder welke voorwaarden en in welke mate, verschillen van land tot land. In de Verenigde Staten geldt het “no-duty-to-treat”-beginsel. Het rechtssysteem van de VS kent geen federaal grondwettelijk …

Lees meer

VII De sociale aspecten van de gezondheidszorg – Inleiding

De primaire taak van de overheid is het garanderen van het algemeen welzijn (bonum commune, ook wel aangeduid met algemeen belang of gemeenschappelijke goede). Volgens de katholieke sociale leer is dit niet zomaar het algemeen belang van de staat of de samenleving. Het algemeen welzijn impliceert het geheel van de voorwaarden die nodig zijn voor …

Lees meer

image_pdfimage_print