Handboek Katholieke Medische Ethiek - Hoofdstuk VII

on-line editie vanaf 2019 onder redactie van dr. W.J. kardinaal Eijk, dr. L.J.M. Hendriks en prof.dr. F.J. van Ittersum

Ⓒ Katholieke Stichting Medische Ethiek 2019 - 2024

VII.2.1 Recht op informatie van de patiënt

J.A. Raymakers en F.J. van Ittersum

2.1.2 Behandeling

Het spreekt vanzelf dat de geplande behandeling en de verhoopte resultaten, de risico’s, de ongewenste mogelijke bijwerkingen, de gebruikte middelen, de duur, enz. duidelijk aan de patiënt moeten worden uitgelegd. Dit is reeds besproken in hoofdstuk IV.1.3.3. Ook hier kunnen zich bepaalde moeilijkheden voordoen:

  1. De mededeling van alle mogelijke bijwerkingen en risico’s zou de patiënt kunnen afschrikken en tot weigering van de behandeling kunnen leiden. Uiteraard moeten de belangrijkste bijwerkingen en risico’s aan de patiënt worden meegedeeld, maar men kan terecht wat terughoudend zijn met meer zeldzame bijwerkingen en risico’s totdat het probleem zich voordoet. Er zijn slechts drie passende antwoorden op de vraag naar de mogelijkheid van een bepaald resultaat: “Ja”, “Nee”, of “Ik weet het niet”.
  2. Een te gedetailleerde uitleg van wat de behandeling inhoudt, kan leiden tot verwarring en onbegrip over wat essentieel is. De uitleg kan soms beter geleidelijk worden gegeven, in de loop van de behandeling, in de vorm van aanvullende informatie.
  3. Te terughoudend zijn over het te verwachten succes kan ook tot weigering leiden. Eerlijk zijn over de kans op succes is de beste optie. Hier gelden dezelfde overwegingen als hierboven genoemd met betrekking tot empirische kennis over resultaten van behandeling.
image_pdfimage_print