Standpunt R.K. Kerk

editie 2014 door dr. J.A. Raymakers

Verantwoording

De auteur dankt de bestuursleden van de Stichting Medische Ethiek voor hun waardevolle en kritische suggesties en aanvullingen.

De inzichten, die in dit boekje zijn verwoord, zijn terug te vinden in:
Handboek Katholieke Medische Ethiek, onder redactie van dr. W.J. Kardinaal Eijk, Dr. L.J.M. Hendriks, pr. en dr. J.A. Raymakers, Uitgeverij Parthenon, Almere, 2010, 558 pag., ISBN9789079578115.

Informatie over medisch-ethische onderwerpen en actualiteit vindt u op de website https://medische-ethiek.nl

Enkele belangrijke documenten van de Rooms-Katholieke Kerk:
– H. Johannes Paulus II, paus. Encycliek Evangelium Vitae, Vaticaanstad 1995. Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven. Kerkelijke Documenta-tie jaargang 23, 1995, SRKK, Utrecht.
– Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie Dignitas personae, Vaticaanstad 2008. Over bepaalde bio-ethische vraagstukken, Libreria Editrice Vaticana / SRKK 2008.
– Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie Donum vitae, Vaticaanstad 1987. Over de eerbied voor het beginnend menselijk leven en de waardigheid van de voort-planting. Archief van Kerken, 1987, jrg. 42 nr. 5 (blz. 353-379)
– Z. Paulus VI, paus, Encycliek Humanae vitae, Vaticaanstad 1968. Over de geboorten-regeling. Gooi en Sticht, Hilversum 1968.

Deze teksten zijn te vinden op: www.rkdocumenten.nl

dr. J.A. Raymakers

image_pdfimage_print